Kelionė aplink biržus

20km kelionė aplink Biržus pėščiomis