13. eventas click() iš kito elemento
14. Dropdown
15. Dropdown 2
16. Keydown ir Keyup
17. preventDefault() ir stopPropagation()
18. append() ir prepend()
19. before() ir after()
20. remove()
21. empty() ir attr()
22. show(), hide(), toggle()
23. slideToggle() ir fadeToggle()
24. animate()

Norėdami pamatyti daugiau vaizdo medžiagos prisijunkite su planšėte ar kompiuteriu..